श्री सन्तानलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली Santan Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics

Santan Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi, Santan Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Is A Latest Lakshmi Bhajan/Devotional Song. And Lakshmi Mata Always Keeps His Blessings On His Devotees. Santhana Lakshmi Mantra Jaap 108 Repetitions.


Santan Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सन्तानलक्ष्म्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं असुरघ्न्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अर्चितायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अमृतप्रसवे नमः ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अकाररूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अयोध्यायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अश्विन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अमरवल्लभायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अखण्डितायुषे नमः । ९

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं इन्दुनिभाननायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं इज्यायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं इन्द्रादिस्तुतायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं उत्तमायै नमः ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं उत्कृष्टवर्णायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं उर्व्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कमलस्रग्धरायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कामवरदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कमठाकृत्यै नमः । १८

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं काञ्चीकलापरम्यायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कमलासनसंस्तुतायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कम्बीजायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कौत्सवरदायै नमः ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कामरूपनिवासिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं खड्गिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गुणरूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गुणोद्धतायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गोपालरूपिण्यै नमः । २७

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गोप्त्र्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गहनायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गोधनप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं चित्स्वरूपायै नमः ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं चराचरायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं चित्रिण्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं चित्रायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुतमायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गम्यायै नमः । ३६

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गोदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुसुतप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ताम्रपर्ण्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं तीर्थमय्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं तापस्यै नमः ।

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं तापसप्रियायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं त्र्यैलोक्यपूजितायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जनमोहिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जलमूर्त्यै नमः । ४५

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जगद्बीजायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जनन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जन्मनाशिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जगद्धात्र्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं जितेन्द्रियायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ज्योतिर्जायायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं द्रौपद्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं देवमात्रे नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्धर्षायै नमः । ५४

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं दीधितिप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं दशाननहरायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं डोलायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं द्युत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं दीप्तायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं नुत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं निषुम्भघ्न्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं नर्मदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं नक्षत्राख्यायै नमः । ६३

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं नन्दिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मकोशाक्ष्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं पुण्डलीकवरप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं पुराणपरमायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं प्रीत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भालनेत्रायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भैरव्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भूतिदायै नमः । ७२

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भ्रामर्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भ्रमायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं भूर्भुवस्वः स्वरूपिण्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मायायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मृगाक्ष्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मोहहन्त्र्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मनस्विन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं महेप्सितप्रदायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मात्रमदहृतायै नमः । ८१

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं मदिरेक्षणायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं युद्धज्ञायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं यदुवंशजायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं यादवार्तिहरायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं युक्तायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं यक्षिण्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं यवनार्दिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लावण्यरूपायै नमः । ९०

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ललितायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लोललोचनायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लीलावत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं लक्षरूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं विमलायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वसवे नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं व्यालरूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वैद्यविद्यायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वासिष्ठ्यै नमः । ९९

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं वीर्यदायिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शबलायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शान्तायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शक्तायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शोकविनाशिन्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शत्रुमार्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं शत्रुरूपायै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सुश्रोण्यै नमः । १०८

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सुमुख्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं हावभूम्यै नमः ।
ओं ह्रीं श्रीं क्लीं हास्यप्रियायै नमः । १११

इति श्री सन्तानलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली ||


Santhana Lakshmi Ashtottara Shatanamavali In Telugu

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం సంతానలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం అసురఘ్న్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం అర్చితాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం అమృతప్రసవే నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం అకారరూపాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం అయోధ్యాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం అశ్విన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం అమరవల్లభాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం అఖండితాయుషే నమః | ౯

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఇందునిభాననాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఇజ్యాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఇంద్రాదిస్తుతాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఉత్తమాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఉత్కృష్టవర్ణాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఉర్వ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం కమలస్రగ్ధరాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం కామవరదాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం కమఠాకృత్యై నమః | ౧౮

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం కాంచీకలాపరమ్యాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం కమలాసనసంస్తుతాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం కంబీజాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం కౌత్సవరదాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం కామరూపనివాసిన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఖడ్గిన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గుణరూపాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గుణోద్ధతాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గోపాలరూపిణ్యై నమః | ౨౭

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గోప్త్ర్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గహనాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గోధనప్రదాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం చిత్స్వరూపాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం చరాచరాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం చిత్రిణ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం చిత్రాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గురుతమాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గమ్యాయై నమః | ౩౬

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గోదాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం గురుసుతప్రదాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం తామ్రపర్ణ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం తీర్థమయ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం తాపస్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం తాపసప్రియాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం త్ర్యైలోక్యపూజితాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం జనమోహిన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం జలమూర్త్యై నమః | ౪౫

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం జగద్బీజాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం జనన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం జన్మనాశిన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం జగద్ధాత్ర్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం జితేంద్రియాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం జ్యోతిర్జాయాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ద్రౌపద్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం దేవమాత్రే నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం దుర్ధర్షాయై నమః | ౫౪

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం దీధితిప్రదాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం దశాననహరాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం డోలాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ద్యుత్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం దీప్తాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం నుత్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం నిషుంభఘ్న్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం నర్మదాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం నక్షత్రాఖ్యాయై నమః | ౬౩

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం నందిన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం పద్మిన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం పద్మకోశాక్ష్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం పుండలీకవరప్రదాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం పురాణపరమాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ప్రీత్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం భాలనేత్రాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం భైరవ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం భూతిదాయై నమః | ౭౨

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం భ్రామర్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం భ్రమాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం భూర్భువస్వః స్వరూపిణ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం మాయాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం మృగాక్ష్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం మోహహంత్ర్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం మనస్విన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం మహేప్సితప్రదాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం మాత్రమదహృతాయై నమః | ౮౧

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం మదిరేక్షణాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం యుద్ధజ్ఞాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం యదువంశజాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం యాదవార్తిహరాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం యుక్తాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం యక్షిణ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం యవనార్దిన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం లక్ష్మ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం లావణ్యరూపాయై నమః | ౯౦

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం లలితాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం లోలలోచనాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం లీలావత్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం లక్షరూపాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం విమలాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం వసవే నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం వ్యాలరూపాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం వైద్యవిద్యాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం వాసిష్ఠ్యై నమః | ౯౯

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం వీర్యదాయిన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం శబలాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం శాంతాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం శక్తాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం శోకవినాశిన్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం శత్రుమార్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం శత్రురూపాయై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం సరస్వత్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం సుశ్రోణ్యై నమః | ౧౦౮

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం సుముఖ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం హావభూమ్యై నమః |
ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం హాస్యప్రియాయై నమః | ౧౧౧

ఇతి శ్రీ సంతానలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః ||

Laxmi Mata Bhajan


We Hope This Article From “Santan Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/English” +Video Must Have Been Well-liked. What Do You Think About The Song Of “Santan Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Song”, You Must Tell Us By Commenting.

Visit AllHindiLyric.com For All Types Of Songs And Bhajans Lyrics + Videos.

Leave a Comment